Our Clients


 

  • KEMENTERIAN PERTAHANAN
  • KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  • FELDA HOLDING
  • UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 
  • KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA
  • TENAGA NASIONAL BERHAD
  • JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA
  • JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
 

Corporate Profile